3. Der Goldene Schnitt

images/3.png
Der Goldene Schnitt
Der Goldene Schnitt in Architektur und Kunst
Der Goldene Schnitt in geometrischen Grundformen
Die Goldene Spirale